Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Manuel Vázquez Seijas
Lugo, 15/01/1884


27/07/1941


Alejandro Barreiro Noya, Federico Maciñeira y Pardo de Lama e Ángel del Castillo López


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Manuel Vázquez Seijas formaba parte deste grupo de académicos. 
Manuel Casás Fernández


Manuel Vázquez Seijas (27/07/1941 - 03/12/1982)
Manuel Amor Meilán (04/09/1905 - 09/12/1933)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete