Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Rafael González Villar
A Coruña, 11/02/1887


27/07/1941


Manuel Casás Fernández, Ángel del Castillo López e Alejandro Barreiro Noya


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Rafael González Villar finou uns días antes da celebración deste acto, considérase igualmente académico numerario. 
Manuel Casás Fernández


Xosé Luís Franco Grande (03/07/1998 - 31/03/2020)
Leandro Carré Alvarellos (03/03/1945 - 14/02/1976)
Rafael González Villar (27/07/1941 - 14/03/1941)
Antón Villar Ponte (24/07/1934 - 04/03/1936)
Manuel Lago González (04/09/1905 - 17/11/1910)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete