Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Fernando Cortés Bugía
Betanzos, A Coruña, 15/12/1874


27/07/1941


Manuel Casás Fernández, Narciso Correal y Freyre de Andrade e Alejandro Barreiro Noya


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Fernando Cortés Bugía formaba parte deste grupo de académicos.
Manuel Casás Fernández


José Luís Bugallal y Marchesi (04/01/1951 - 26/12/1989)
Fernando Cortés Bugía (27/07/1941 - 25/03/1948)
Fernando Martínez Morás (20/11/1926 - 11/09/1937)
Eladio Oviedo y Arce (04/09/1905 - 19/01/1918)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete