Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Narciso Correal y Freyre de Andrade
A Coruña, 20/11/1876


22/04/1939


Félix Estrada Catoyra, Francisco Ponte y Blanco e Eladio Rodríguez González


Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

[Para cubrir as vacantes de varios numerarios, Manuel Casás Fernández solicitou un permiso ministerial co fin de que se puidese realizar unha toma de posesión colectiva na que os académicos entrantes non tivesen que dar lectura ao preceptivo discurso de ingreso e así axilizar os trámites. Concedido este permiso, ingresaron o 22 de abril de 1939 na Real Academia Galega: Ramón de Artaza y Malvárez, Narciso Correal y Freyre de Andrade, Jaime Solá Mestre (que xa presentaran o texto do discurso segundo consta no seu expediente), Juan Domínguez Fontenla, Antonio Noriega Varela e Lisardo Rodríguez Barreiro]
Salvador Cabeza de León


Enrique Chao Espina (24/04/1954 - 19/01/1989)
Narciso Correal y Freyre de Andrade (22/04/1939 - 20/07/1951)
Benito Fernández Alonso (04/09/1905 - 19/05/1922)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete