Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Atanasio López Fernández
Boñar, León, 12/10/1876


27/07/1941


Narciso Correal y Freyre de Andrade, Manuel Banet Fontenla e Ramón de Artaza y Malvárez


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Atanasio López Fernández formaba parte deste grupo de académicos.
Manuel Casás Fernández


Valentín Paz-Andrade (11/02/1978 - 19/05/1987)
Francisco Vázquez Saco (14/06/1952 - 27/12/1963)
Atanasio López Fernández (27/07/1941 - 01/03/1944)
Xesús Rodríguez López (04/09/1905 - 24/03/1917)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete