Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

José Baldomir Rodríguez
A Coruña, 26/11/1867


27/07/1941


Narciso Correal y Freyre de Andrade, Manuel Banet Fontenla, Ramón Artaza y Malvárez e Alejandro Barreiro Noya


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey Trillo en nome de todos os recipiendarios e a quen constentou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás Fernández. José Baldomir formaba parte deste grupo de Académicos.
Manuel Casás Fernández


Fina Casalderrey Fraga (22/11/2013 - )
Xaime Isla Couto (29/01/1999 - 25/04/2012)
Joaquín Freire de Andrade y Valverde (30/11/1956 - 18/02/1972)
José Baldomir Rodríguez (27/07/1941 - 01/02/1947)
Indalecio Varela Lenzano (04/09/1905 - 20/06/1940)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete