Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Salustiano Portela Pazos
Cotobade, Pontevedra, 06/08/1877


27/07/1941


Manuel Casás Fernández, Narciso Correal y Freyre de Andrade e Alejandro Barreiro Noya


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Salustiano Portela Pazos formaba parte deste grupo de académicos. 
Manuel Casás Fernández


Andrés Fernández-Albalat Lois (28/05/1999 - 29/12/2019)
Salustiano Portela Pazos (27/07/1941 - 03/05/1976)
Félix Estrada Catoyra (08/08/1921 - 14/03/1938)
Marcial Miguel de la Iglesia y Vázquez (04/09/1905 - 14/08/1918)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete