Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Paulino Pedret Casado
Santiago de Compostela, A Coruña, 28/08/1899


27/07/1941


Narciso Correal y Freyre de Andrade, Alejandro Barreiro Noya e Ramón de Artaza y Malvárez


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Paulino Pedret Casado formaba parte deste grupo de académicos. 
Manuel Casás Fernández


Ramón Lorenzo Vázquez (07/05/1999 - )
Eduardo Blanco-Amor (30/01/1972 - 01/12/1979)
Paulino Pedret Casado (27/07/1941 - 26/05/1969)
Manuel Díez Sanjurjo (20/06/1908 - 17/11/1910)
Emilio Tapia Rivas (04/09/1905 - 17/03/1907)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete