Entrada
Categoría
Axuda (pdf)
Criterios do dicionario (pdf)
Caracteres substitutorios
'*' cero ou máis caracteres
'?' un carácter

Lenda
entrada correcta
entrada tolerada
entrada incorrecta
sinónimo correcto
sinónimo recomendado
Descarga
Fonte tipográfica
Times New Roman Phonetic
(instalar para unha mellor visualización da páxina)
Entrada Xénero complementario Categoría Sinónimos Nota