Día das Letras Galegas a Díaz Castro

O poeta e tradutor de Guitiriz Xosé María Díaz Castro é autor dunha obra poética singular e de aparición serodia que destaca polo seu virtuosismo técnico.
Díaz Castro.
Díaz Castro.
 

Xosé María Díaz Castro (1914-1990) é autor de Nimbos (1961) considerada un dos cumes da poesía galega moderna, e que contén o poema "Penélope" xustamente celebrado pola súa beleza e fonda reflexión sobre Galicia e o seu fado histórico.

Membro, xunto con Leiras Pulpeiro, Noriega Varela, Álvaro Cunqueiro e Iglesia Alvariño entre outros, da chamada "escola mindoniense", Díaz Castro mantivo ao longo de toda a súa vida, e malia súa condición de funcionario residente en Madrid, un fondo compromiso coa cultura galega do seu tempo.


Cursos de Verán 2014

Cursos de Verán 
Nesta páxina
podes acceder a toda  a información precisa sobre os Cursos de verán de lingua e cultura galega para persoas de fóra de Galicia.


Cuberta do Boletín 372, dedicado a Lois Pereiro Boletín nº 372
O Boletín da Real Academia Galega chega ao número 372. Pode descargarse directamente aquí. [PDF 3,4 Mb]

 

Cadernos de Lingua nº 34
Arquivo completo do último Caderno editado. [PDF 3.6 Mb]

Imaxe de portada das Normas Ortográficas do Galego Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego 
As Normas poden descargarse directamente aquí. [PDF 0.5 Mb]

Vista do legado de José Ogea.

Vídeo da presentación da doazón de José Ogea (25-III-2014)

 


Imaxe de portada da Cartografía dos Apelidos de Galicia

Cartografía dos Apelidos de Galicia (CAG)

A Cartografía dos Apelidos de Galica pódese consultar aquí.